มอบรักแก่กัน “ปากีสถาน” ครั้งที่ 1

มิถุนายน 26, 2560

มอบรักแก่กัน “ปากีสถาน” ครั้งที่ 1


กิจกรรมที่  1/2558

มอบรักแก่กัน “ปากีสถาน”  ครั้งที่  1
ซิสเตอร์ผกามาศ   มาสอน  คุณครูนิภาพร งามวงศ์  นำนักเรียน  SSYV  นำอาหาร  เสื้อผ้า  นม  ไปมอบให้กับกลุ่มปากีสถานที่ย่านถนนเพชรเกษม  44  เพื่อเป็นการแบ่งหนักให้เป็นเบาเพราะพวกเขาบางคนยังไม่สามารถที่จะออกไปประกอบอาชีพได้
ลำดับที่
รายการ
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
รายรับ
รายจ่าย
คงเหลือ


ยอดคงเหลือยกมา(เงินสด)
1,400

1,400

1
รับค่าแป้ง
3,640

5,040

2
รับค่านม

-

นมโรงเรียน
3
รับค่าน้ำมันพืช
1,064

6,104

4
จ่ายค่าเดินทาง

1,000
5,140

5
จ่ายค่าแป้งและค่าน้ำมันพืช

4,704
436
สรุปยอดคงเหลือ


436


กิจกรรมนี้กลุ่มเยาวชนอาสาสมัครได้รับรู้ถึงความเป็นไปของกลุ่มปากีสถานได้สัมผัสถึงความรัก  ความเสียสละ  ความเห็นใจ  และความเป็นพี่น้องกันแม้ในชนชาติหรือเชื้อชาติที่แตกต่าง
ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.